Munkahelyi zajszint és zajexpozíció

A munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről kiadott 66/2005.(XII.2.)EüM rendelet meghatározza a hallásvédelmi szempontból mérvadó határértékeket, alsó és felső beavatkozási szinteket is előír.


Ugyanakkor figyelembe kell venni a fokozott figyelmet igénylő munkavégzésre vonatkozó, a 3/2002(II.8.)SzCsM-EüM együttes rendeletben megfogalmazott, szigorúbb előírásokat is.


A munkahelyi zaj vizsgálata során a 66/2005.(XII.2.)EüM rendelet útmutatásai szerint mérjük a dolgozók jellemző munkavégzési és tartózkodási helyein az egyenértékű A-hangnyomásszintet, szükség szerint az egyenértékű C-hangnyomásszintet, valamint a legnagyobb hangnyomásszintet. Egyúttal meghatározzuk a munkavállalók átlagos tartózkodási idejét az egyes munkavégzési (tartózkodási) helyeken és ennek alapján számítjuk a dolgozók zajexpozícióját.


A mérési eredményeket a 66/2005.(XII.22.)EüM rendelet, fokozott figyelmet igénylő munkavégzés ese-tén 3/2002(II.8.)SzCsM-EüM együttes rendelet szerint értékeljük.