CÉGTÖRTÉNET


Az MKK-LABOR Kft.-t az Országos Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány munkatársai alapították, annak megszüntetése után, 2007-ben. Céljuk a Közalapítványban végzett munka folytatása volt, immár vállal-kozásként, társasági formában. Alapítói és munkatársai több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a munkabiztonság, a munkahelyi környezet védelme és a munkahelyi kockázatok felmérése, értékelése és azok csökkentésére szolgáló javaslatok kidolgozása területén.

Alapítását követően a Kft. kiépítette piaci kapcsolatait, létrehozta minőségirányítási rendszerét, amelyet folyamatosan fejleszt. Az elmúlt évek során bővítette a feladatai ellátásához szükséges eszközállo-mányát, két telephelyen végzi szakmai tevékenységét.

Működési területe Magyarország teljes területére kiterjed, magbízói Szentgotthárdtól Kisvárdáig, Salgó-tarjántól Algyőig megtalálhatók.

Az MKK-LABOR Kft. vezető munkatársai — vegyész, vegyészmérnök és gépészmérnök — elkötelezettek a munkakörnyezeti ártalmak felderítése, az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtése iránt.

Kiemelkedő tapasztalattal rendelkeznek a veszélyes anyagok munkahelyi jelenlétéből származó kocká-zatok becslése, a munkahelyi levegő szilárd és gázalakú szennyezőinek meghatározása, a munkahelyi zajexpozíció, hőterhelés, megvilágítás vizsgálata és a technológiai légszennyező forrásokon kibocsátott szerves komponensek elemzése területén.