Munkahelyi levegő szennyezőinek meghatározása

munkahely1   munkahely2 

A Munkahelyi levegő minőségére vonatkozó legfontosabb követelményeket a munkahelyek kémiai biztonságáról kiadott 25/2000(IX.30.)SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza. A követelményeknek való megfelelést műszeres vizsgálattal lehet igazolni. E célból vállaljuk a munkahelyi levegő szennyezőinek meghatározását akkreditált mintavétellel és elemzéssel, korszerű eszközökkel, rövid határidőre, nemzeti és nemzetközi szabványok, valamint elismert intézetek (NIOSH — National Institute of Occupational Safety and Health, USA; OSHA — Occupational Safety and Health Administration, USA; HSE — Health and Safety Executive, UK) validált előírásai szerint:

 • Expozíciós koncentráció meghatározása személyi mintavétellel és laboratóriumi elemzéssel, ez jellemzi leginkább a munkavállalók terhelését; 
 • Munkahelyi koncentráció meghatározása fixpontos mintavétellel és laboratóriumi elemzéssel, ez alapozhatja meg a munkahelyi levegő minőségének javítására szolgáló intézkedésket. 

Néhány példa a vizsgált komponensekre:

 • Szálló porok belélegezhető és respirábilis frakciója
 • Aromás szénhidrogének (pl. benzol, toluol, xilol, sztirol)
 • Alifás szénhidrogének (pl. benzin)
 • Oldószerek (pl. butil-acetát, ciklohexán, etil-alkohol, i-propil-alkohol, tetrahidro-furán)
 • Klórozott szénhidrogének (pl. tetraklór-etilén, kloroform, diklór-etán)
 • Ásványi savak (pl. sósav, kénsav)
 • Formaldehid
 • Fenol
 • Kénhidrogén
 • Kén-dioxid
 • Maleinsav-anhidrid
 • Olajköd

A vizsgálati eredményeket a 25/2000.(IX.30.)SzCsM-EüM együttes rendelet szerint értékeljük.