Mesterséges megvilágítás, klímaparaméterek

A 3/2002.(II.8.)SzCsM-EüM együttes rendelet előírja, milyen minimális megvilágításra van szükség az egyes munkahelyeken ahhoz, hogy a munkafeladatokat látásunk épségének megőrzésével, szemünk romlásának elkerülésével hajthassuk végre.


Hasonlóképpen előírja ez a rendelet, milyen határok között lehet a hőmérséklet, nedvességtartalom, légmozgás ahhoz, hogy komfortosnak érezzük munkahelyünket.

Annak eldöntésére, hogy a munkahely kielégíti-e a fenti rendeletben megfogalmazott követelményeket, mérjük


  • az általános, illetve helyi megvilágítás mértékét a MSZ EN 12461:2012 — Fény és világítás. Mun-kahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek c. szabvány előírásai szerint;
  • a munkahelyi klímaparamétereket (a levegő száraz hőmérséklete, relatív nedvességtartalma, a légmozgás iránya és sebessége, szükség esetén a glóbuszhőmérséklet) a MSZ 21452 — A levegő állapotjelzőinek meghatározása c. szabványsorozat megfelelő lapjai szerint. Ez utóbbiakból számítjuk az effektív, illetve korrigált effektív hőmérsékletet, illetve a munkavállalók hőterhelési indexét.


A vizsgálati eredményeket a munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről kiadott 3/2002.(II.8.)SzCsM-EüM együttes rendelet szerint értékeljük.